Avtrekkere (2)

Kinnstøtter (5)

Kolbekapper (7)

Magasiner (9)

Riflestokker (3)

Futteral (10)

Koffert (2)

Reimer (8)