Kikkertsikte med lysretikkel (22)

Kikkertsikte med vanlig retikkel (4)

Termisk sikte (9)

Tilbehør (3)