Se klarere i mørket med termisk optikk

De siste ti årene har termisk optikk blitt et stadig mer populært hjelpemiddel under jakt.

Teknologien har i lang tid blitt brukt av militæret og andre profesjonelle aktører, men det har vært dyrt og utilgjengelig for det private markedet. Først de siste årene har det blitt betydelig rimeligere for privatfolk å kjøpe en termisk kikkert eller sikte for eget bruk.

Håndholdt (5)

Våpenmontert (5)

Tilbehør (6)

Hva er termisk optikk?

Alt med en temperatur over -273.15 grader celsius, det absolutte nullpunktet, sender ut varme. Med termisk optikk får vi en mulighet til å fange opp disse varmestrålene, og jo varmere stråler, jo tydeligere vises dette objektet  gjennom optikken. Slik kan et dyr skilles klart fra bakgrunnen og omgivelsene, også i stummende mørke.

Dette er det geniale som skiller termisk optikk fra andre nattkikkerter. Andre typer nattkikkerter/restlysforsterkere viser kun reflekterende lys, men er sensitive for dagslys. Et termisk enhet derimot, fungerer også godt på dagtid.

Natten blir «klar» som dag

Den største fordelen med termisk optikk er som nevnt evnen til å se mye klarere nattestid. Et termisk sikte vil vise temperaturforskjeller uansett forhold. Enten det er mørke, tåke, skog eller gress vil dyrets varmere temperatur skilles ut fra omgivelsene rundt.

Hvis du for eksempel jakter elg, vil du lett kunne se den en kjølig høstmorgen. Med sin varme kroppstemperatur, faktisk litt høyere enn hos oss mennesker, skiller den seg klart ut fra resten av omgivelsene som holder kanskje fem plussgrader. En håndholdt optisk kikkert gjør det dermed enklere for deg å oppdage elgen mens det fortsatt er mørk.

Termisk optikk hjelper deg også på dagtid

Termisk teknologi funker ikke kun i mørket, men også i fullt dagslys. Dette gir en termisk kikkert klare fordeler over en nattkikkert, og er ofte et bedre alternativ.

Hvis du for eksempel jakter hjort på Vestlandet, kan et håndholdt termisk kikkert være et godt hjelpemiddel til en vanlig håndkikkert. På dagtid kan det nemlig være vanskelig å se en sovende hjort med en optisk kikkert. Et håndholdt termisk kikkert hjelper deg med å skille hjortens kroppstemperatur fra omgivelsene. Når hjorten så har blitt lokalisert med hjelp av et termisk sikte, er det lettere å vite hvor du skal se dyret med din vanlige håndkikkert eller med kikkertsiktet i en jaktsituasjon.

Termisk sikte er til god hjelp under villsvinjakta

Under jakt av villsvin kan mørket noen ganger være en utfordring. Jakt av villsvin er lovlig hele året, men vi har lang mørketid i landet og villsvinet er ofte et nattaktivt dyr. Villsvinnjakta er, sammen med revejakta, de eneste gangene det er tillatt med bruk av termisk sikte til jakt. Det er da også krav om at du må befinne deg på post.

Et termisk sikte er til stor hjelp da det vil gjøre det mulig å se villsvina i mørket. Ved å velge et dyrere sikte, får du ikke bare lenger synsrekkevidde, men også et mer detaljert syn på kortere hold. Det vil gjøre det lettere å skille sugge fra galte, noe som er viktig fordi sugge med diende unger er fredet.

Velg det som passer din bruk

Når du skal velge et termisk sikte eller kikkert må du se på hva du har behov for. Det er ditt ansvar som jeger å sette deg inn i lover og regler som omhandler denne type utstyr til bruk på jakt. I f.eks. Sverige er termiske sikter  tillatt når man sitter på post under villsvin- og revejakt. En termisk håndkikkert er et godt hjelpemiddel ved siden av et optisk sikte, mens et termisk sikte kan fungere godt alene.

Skal du jakte på vilt der skyteavstanden vil være under 150 meter, kan de rimeligste termiske siktene være gode alternativer. Er avstandene lengre derimot bør du velge et dyrere sikte. De dyreste alternativene har deteksjonsavstander på opptil flere kilometer, men gir også et mer detaljert siktebilde på kortere avstand enn de rimeligere modellene.